Do práce v papučiach

Ivka Modráková za mnou prišla s víziou rodinného domu, ktorý by poskytoval priestory aj pre podnikanie. Je farmaceutkou a mala sen otvoriť si lekáreň, "do ktorej by mohla prísť aj v papučiach" a tiež už dávno túžila po vlastnej čajovni. Chcela preto budovu, ktorá by s touto víziou rátala a poskytla jej na to vhodný priestor.

Typ: Viacúčelový rodinný dom
Klient: Ivana Modráková
Lokácia: Slanec
Dátum: 10/2014
Nákres polohy pozemku z katastrálneho úradu

Bola to výzva, ktorú nijako nezjednodušovala poloha zakúpeného pozemku : svahovitý terén, umiestnený v centre dediny, ohraničený zo severnej strany hlavnou cestou a z južnej strany starou stodolou na pokraji zrútenia. S vlastníkom susedného pozemku sme sa dohodli na zbúraní starej stodoly, k čomu som vypracoval patričný projekt.

Pohľad z boku na model navrhovaného domu, reprezentujúci použitie materiálov.

Ivka pôvodne chcela drevenicu, tá by však architektonicky nezapadala do koloritu dediny. Navrhol som teda riešenie, pri ktorom drevo na fasáde ostane a zároveň jednotlivými materiálmi fasády sa vizuálne odčlenia úžitkové priestory.

Pri navrhovaní dispozičného riešenia bolo nutné zladiť tri podlažia s úplne odlišnou funkciou do ekonomicky a konštrukčne najpriateľnejšej varianty.

Pôdorys prízemia - obytná časť Pôdorys prvého poschodia - lekáreň Pôdorys druhého poschodia - kaviareň, čajovňa
Vstup do lekárne a čajovne priamo z parkoviska v centre dediny

Výhodou pozemku bola jeho najvyššia, západná strana. Táto strana poskytuje skvelý prístup z veľkého parkoviska v centre dediny do navrhovanej lekárne a čajovne.