Projekty, na ktorých som pracoval:

2014

Rodinný dom - Ďurďošík, 02/2014

Rodinný dom - Blažice, 07/2014

Multifunkčná budova - Slanec, 10/2014 zisti viac

Rekonštrukcia a prístavba - Sokoľ, 11/2014

Návrh riešenia fasády a interiéru rodinného domu - Myslava, 12/2014

2015

Búrací projekt stodoly - Slanec, 01/2015

Záhradná chata - Košice-Šaca, 06/2015

Rodinný dom - Košice-Šaca, 06/2015

Záhradný altánok - Šebastovce, 07/2015

Rekonštrukcia historického krovu - Bratislava, 08/2015

Materská škola - stavebné úpravy a nadstavba - Bratislava, 09/2015

2016

Návrh dobudovania pivničných priestorov - Čečejovce, 04/2016

Revitalizácia parku Kaštiela Buzinka (spolupráca) - Košice-Šaca, 04/2016

Rodinný dom - Lorinčík, 05/2016

Rodinný dom - Sečovce, 06/2016

Rodinný dom - Rozhanovce, 06/2016

Rodinný dom - Čaňa, 06/2016

Hokejbalové ihrisko - Košice-Šaca, 07/2016

Práčovňa-zmena užívania stavby - Košice, 08/2016

Komunitné centrum (spolupráca) - Sečovce, 09/2016

Zameranie skutkového stavu terénnych úprav a doplnkových stavebných objektov - Košice-Myslava, 09/2016

Sklad náradia a dreva - Henclová, 11/2016 zisti viac

2017:

Výrobná hala-zmena užívania stavby - Košice, 1/2017

Rodinný dom - Hodkovce, 1/2017 zisti viac

Detské športové centrum-zmena užívania stavby - Košice, 2/2017

Stavebné úpravy bytu - Bratislava, 3/2017

Kaderníctvo-zmena užívania stavby - Košice, 3/2017

Podzemná pivnica a kompostovisko pre kláštor - Lorinčík, 5/2017

Bar-zmena užívania stavby - Košice, 6/2017

Herňa-zmena užívania stavby - Košice, 6/2017

Záhradná chata - Šemša, 6/2017

Rodinný dom-stavebné úpravy a prístavba - Trsťany, 8/2017

Garáž - Šaca, 8/2017

Rodinný dom - Košice-Krásna, 11/2017

Bytový dom-stavebné úpravy, prístavba a nadstavba - Hnilčík, 11/2017

Bistro-zmena užívania stavby - Košice, 12/2017

Rodinný dom - Rozhanovce, 12/2017

2018:

Železničné depo-vizualizácia navrhovaných zmien (spolupráca) - Košice, 1/2018

Rodinný dom - Vyšný Čaj, 1/2018 zisti viac

Rodinný dom - Košice-Pereš, 1/2018

Záhradná chata - Košice-Lorinčík, 2/2018

Rodinný dom-stavebné úpravy a prístavba - Barca, 3/2018

Rodinný dom - Cestice, 3/2018

Dvojdomy - Veľká Lomnica, 3/2018

Rodinný dom - Veľaty, 3/2018

Bytový komplex - Dolný Bar, 4/2018